KATEGORI: Inspiration

Tips og tricks til at skabe variation på mødet

13. November 2018
Ditte Rønne Jakobsen

I de fleste møder sidder deltagerne rundt om et mødebord og diskuterer en række emner. Den mødeform kan være velegnet til nogle møder, men i andre tilfælde er det værdifuldt at prøve noget nyt. Vi har samlet et bud på kreative mødemetoder til jer, der har lyst til at engagere mødedeltagerne på en ny måde og højne effektiviteten samt energien på møderne.

Open Space

Open Space metoden er udviklet af Harrison Owen, som blev inspireret af den energi der opstod i pauserne på konferencer, hvor deltagerne selv vælger, hvad de vil tale om. Metoden fremmer mødedeltagernes engagement og ejerskab, da de selv skal vælge emne. Processen indledes typisk ved, at man i fællesskab opstiller en række undertemaer f.eks. ideer til at forbedre samarbejdet. Derefter organiserer deltagerne sig, som de har lyst i grupper og efter princippet fri snak. Deltagernes ideer skrives ned på en flip-over eller lignende, så man kan samle op til sidst.

Walk and talk

En populær måde at skabe energi hos deltagerne, fremme kreativiteten og reflektere under eller efter et langt møde. Walk and talk handler helt enkelt om, at mødedeltagerne går en tur, mens de drøfter et eller flere konkrete emner. Dettes gøres i mindre grupper a 4 personer, og egner sig særlig godt når viden skal fordøjes eller som en slags mental forberedelse.

Mindmap

Mindmap metoden kan bruges til at lave en koordineret brainstorming på en problemstilling i teamet eller i firmaet. Mindmappen fastholder ideer og tydeliggør mønstre i argumenter og tankerækker. Man begynder med at skrive problemstillingen i midten af en tavle, og så kan alle byde ind med ideer, der skrives ud fra midten. Tavlen kan derfor blive rodet, men alle tanker og perspektiver kan forbindes med streger og overskrifter. Til sidst kan I lave en samlet struktureret plan med fokus på de vigtigste punkter.

 Vurdér og prioritér

I denne metode tegnes et stort koordinatsystem med to akser. Akserne kan have for eksempel ”sværhedsgrad” og ”effekt” eller ”behov” og ”energi/motivation”. Når deltagerne har arbejdet sig frem til en liste over mulige tiltag, nye forretningsområder, udviklingsmuligheder eller andet emne, der er arbejdet med, skal de placere de givne muligheder eller forslag i matricen. På den måde kan en gruppe få et nemt overblik og hurtigt tage stilling til et emne ud fra en simpel model. Undervejs vil deltagerne ofte argumentere for og imod de forskellige emner, hvilket i sidste ende gør alle skarpere på, hvor i matricen emnet hører til.

Kilde: Region Midtjylland

 
INDHENT TILBUD TIL DIT NÆSTE ARRANGEMENT? – UDFYLD FORMULAREN, SÅ KONTAKTER VI DIG